Prikazane cijene su informativnog karaktera. Kako njegujemo individualni pristup, za svakog novog pacijenta radi se individualni plan terapije sa odgovarajućom financijskom ponudom.

 

NAZIV USLUGEPRODAJNA CIJENA
LASER Gingivektomija (po zubu)100,00 kn
LASER Hemostaza100,00 kn
LASER Dezinfekcija kanala (po kanalu)100,00 kn
LASER Herpes100,00 kn
LASER Aftozna ulceracija100,00 kn
LASER Desenzibilizacija (po zubu)100,00 kn
LASER Frenulektomija500,00 kn
LASER Otvaranje implantata100,00 kn
LASER Gingivektomija (po kvadrantu)1.500,00 kn
LASER Liječenje periimplantitisa1.000,00 kn
LASER - parodontološki tretman (po zubu)300,00 kn
LASER - parodontološki tretman (kvadrant)1.500,00 kn
LASER - dezinfekcija i biostimulacija rane100,00 kn
Pravila o privatnosti - Pravila o kolačićima